Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA B I H SREDNJOBOSANSKI KANTON OPĆINA NOVI TRAVNIK OŠ „EDHEM MULABDIĆ“ OPARA DJ. BROJ: 563/20. DATUM: 11.09.2020. godine Tel/fax; 030 / 527 – 002 E – mail: skola-opara@hotmail.com Na osnovu člana 57. Zakona o osnovnoj školi (”Sl....