Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA B I H SREDNJOBOSANSKI KANTON OPĆINA NOVI TRAVNIK OŠ „EDHEM MULABDIĆ“ OPARA DJ. BROJ: 225/22. Tel/fax; 030 / 527 – 002 DATUM: 11.04.2022. godine E – mail: skola-opara@hotmail.com Na osnovu člana 57. Zakona o osnovnoj školi (”Sl....