OBAVIJEST

OŠ „EDHEM MULABDIĆ“ OPARA DATUM: 13.11.2020. GODINE                                   ...

JAVNI OGLAS za popunu upražnjenih radnih mjesta

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA B I H SREDNJOBOSANSKI KANTON OPĆINA NOVI TRAVNIK OŠ „EDHEM MULABDIĆ“ OPARA DJ. BROJ: 767/20. DATUM: 03.11.2020. godine Tel/fax; 030 / 527 – 002 E – mail: skola-opara@hotmail.com Na osnovu člana 57. Zakona o osnovnoj školi (Sl. novine...

Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA B I H SREDNJOBOSANSKI KANTON OPĆINA NOVI TRAVNIK OŠ „EDHEM MULABDIĆ“ OPARA DJ. BROJ: 563/20. DATUM: 11.09.2020. godine Tel/fax; 030 / 527 – 002 E – mail: skola-opara@hotmail.com Na osnovu člana 57. Zakona o osnovnoj školi (”Sl....