OŠ „EDHEM MULABDIĆ“ OPARA

DATUM: 13.11.2020. GODINE                                              

                                               O B A V I J E S T

OBAVJEŠTAVAMO KANDIDATE KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI OGLAS ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA KOJI JE OBJAVLJEN NA WEB STRANICI ŠKOLE DANA 04.11.2020. GODINE, DA ĆE SE PISMENI ISPIT I INTERVJU KOJI JE BIO PLANIRAN ZA 16.11.2020. GODINE, OBAVITI U PROSTORIJAMA ŠKOLE U SRIJEDU 18.11.2020. GODINE, PISMENI ISPIT U 10 SATI, A INTERVJU U 12 SATI.

RAZLOG PROMJENE TERMINA JE TAJ ŠTO SMO OD STRANE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK OBAVIJEŠTENI DA ĆE SE DANA 16.11. i 17.11.2020. GODINE VRŠITI DEZINFEKCIJA SVIH ŠKOLSKIH PROSTORIJA U ŠKOLAMA U KOJIMA SU PROVEDENI LOKALNI IZBORI, TAKO DA ISTIMA MORAMO OSLOBODITI PROSTORIJE ZA NESMETAN RAD.

                                                                                               KONKURSNA KOMISIJA